Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 07.07.2022

7 июля 2022, 04:30

Үглөөнэй халуун амар мэндэ, хүндэтэ харагшад! Булган малгайтай буурал hайхан Буряад ороноймнай ажалша малша, хүндэмүүшэ нютагаархиднай! Буряадай телевидениин буряад дамжуулгануудай таhагай хүбүүд басагадhаа мэндэеэ хүргэнэб! "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация