Амар Мэндэ, Буряадни

программа
6+

Смотрим

О программе

"Амар мэндэ, Буряадни!". "Россия" субагай агаарай долгиндо үдэр бүри үглөөнэй 09.00 сагhаа 10.00 болотор зэдэлжэ байдаг. Буряад Уласай hүүлэй hонинууд, hонин зонтой уулзалганууд, тусхай репортажууд харагшадай анхаралда дурадхагдадаг. Жэнхэни буряад аялга дуун дамжуулга шэмэглэдэг.

Смотрим также

Авто-геолокация