Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 30.08.2023

30 августа 2023, 03:30 30 августа 2023, 04:30 30 августа 2023, 05:30 30 августа 2023, 06:30 30 августа 2023, 07:30 30 августа 2023, 08:30 30 августа 2023, 09:30 30 августа 2023, 10:30 30 августа 2023, 11:30 30 августа 2023, 12:30 30 августа 2023, 13:30

Дуулим тэнюун байгаали Дууран байһанаа һэргэжэ, Дуунай задарюун аялга Дура сэдьхэл хүдэлгэнэ. Үглөөнэй халуун амар мэндэ, хүндэтэ манай нютагаархид! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация