Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 20.09.2023

20 сентября 2023, 03:30 20 сентября 2023, 04:30 20 сентября 2023, 05:30 20 сентября 2023, 06:30 20 сентября 2023, 07:30 20 сентября 2023, 08:30 20 сентября 2023, 09:30 20 сентября 2023, 10:30 20 сентября 2023, 11:30 20 сентября 2023, 12:30 20 сентября 2023, 13:30

Амар сайн,аршаанта Буряадни! Ая гангаар анхилhан дайдамни! Үглөөнэй халуун амар мэндэ, ажалша бэрхэ нютагаархиднай! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация