Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 21.09.2023

21 сентября 2023, 03:30 21 сентября 2023, 04:30 21 сентября 2023, 05:30 21 сентября 2023, 06:30 21 сентября 2023, 07:30 21 сентября 2023, 08:30 21 сентября 2023, 09:30 21 сентября 2023, 10:30 21 сентября 2023, 11:30 21 сентября 2023, 12:30 21 сентября 2023, 13:30

Үглөө бүри нара хаража, Үдэр бүри жаргал үзэжэ, Уянхан сэдьхэлтэй, Угтаха олон хүүгэдтэй, Тойруулжа байха ашанартай Тэнигэр, тэгшэ һуугыт даа. Үглөөнэй халуун амар мэндэ, хүндэтэ манай нютагаархид! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация